Η ανάρτηση αποτελεί ένα είδος ελαστικού συνδέσμου που διαχωρίζει τις αναρτημένες με τις μη αναρτημένες μάζες ενός αυτοκινήτου. Κάθε σύστημα ανάρτησης αποτελείται από ένα σύνολο μηχανικών αρθρώσεων που λειτουργούν για να ελέγξουν την κατακόρυφη ταλάντωση των τροχών και την αυξομείωση της απόστασης τους από το κυρίως σώμα του οχήματος. Η λειτουργία των αναρτήσεων αφορά την άνεση, δηλαδή την μείωση των ταλαντώσεων που φτάνουν στο αμάξωμα και στην καμπίνα των επιβατών, και την ασφάλεια του αυτοκινήτου.